Privacyverklaring

Laatste update op 25/08/2022

 

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

MiNo vzw

Leeuwerweg 154

3803 Wilderen

info@minovzw.be

www.minovzw.be

BE 0771.605.405

 

Deze verklaring bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.minovzw.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

  1. Verwerking persoonsgegevens

MiNo vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of je deze gegevens zelf aan MiNo vzw verstrekt.

Persoonsgegevens die MiNo vzw verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres.

 

  1. Doeleinden van de verwerking

MiNo vzw verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doelen:

- Afhandelen van een bestelling in de webshop

- Verzenden van de nieuwsbrief

- Levering van goederen na bestelling in de webshop.

 

  1. Geautomatiseerde besluitvorming

MiNo vzw neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

  1. Bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de MiNo vzw en U.

 

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

MiNo vzw deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is om de overeenkomst met jouw uit te voeren en/of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

  1. Cookies

MiNo vzw maakt gebruik van cookies, met name technische, functionele en analytische cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

  1. Inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MiNo vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@minovzw.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. MiNo vzw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. MiNo vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

  1. Beveiliging van persoonsgegevens

MiNo vzw neemt de nodige maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@minovzw.be